Pagina selecteren

Internationaal

register

 

PRF's International Progeria register onderhoudt gecentraliseerde informatie over kinderen en gezinnen die bij Progeria wonen. Dit zorgt voor een snelle verspreiding van alle nieuwe informatie die de kinderen ten goede kan komen.

Als u de ouder, arts of andere vertegenwoordiger van een kind met Progeria bent, vult u een registratieformulier in en legt u dit voor aan info@progeriaresearch.org  

Bedankt voor uw deelname aan The Progeria Research Foundation International Progeria Registry.