Pagina selecteren

Het FTI-medicijn

De farnesyltransferaseremmer (FTI) lonafarnib (gebrandmerkt als Zokinvy) is de eerste en enige bekende medicamenteuze behandeling voor kinderen met Progeria.

Geschiedenis achter deze historische ontdekking: in augustus 2005 en februari 2006 publiceerden onderzoekers studies die een mogelijke medicamenteuze behandeling voor kinderen met Progeria ondersteunden. Oorspronkelijk ontwikkeld om kanker mogelijk te behandelen, keerde Zokinvy (lonafarnib) de dramatische afwijkingen in de nucleaire structuur om die het kenmerk zijn van cellen van kinderen met Progeria. Bovendien verbeterde dit FTI-medicijn enkele tekenen van ziekte in een Progeria-achtig muismodel.

Waarom dachten onderzoekers dat dit medicijn zou werken in Progeria? Het eiwit waarvan we denken dat het verantwoordelijk is voor Progeria, wordt progerine genoemd. Om de normale celfunctie te blokkeren en Progeria te veroorzaken, moet een molecuul, een "farnesylgroep" genaamd, aan het progerine-eiwit worden gehecht. FTI's werken door de hechting van de farnesylgroep aan progerine te blokkeren (remmen). Dus als het FTI-medicijn deze hechting van de farnesylgroep bij kinderen met Progeria kan blokkeren, dan kan progerine "verlamd" zijn en Progeria verbeterd.

Voor het eerst hadden we voor ons een mogelijke behandeling voor kinderen met Progeria. EEN allereerste klinische Progeria-medicijntest begon in 2007 en in 2012 werden de onderzoeksresultaten gepubliceerd, waaruit bleek dat elk kind verbetering ervoer op een of meer gebieden, waaronder het vitale cardiovasculaire systeem. In mei 2014 onthulde verder onderzoek dat Zokinvy (lonafarnib) de geschatte levensduur met minstens 1.6 jaar verlengt (wat later zou toenemen naarmate het onderzoek vorderde), en in april 2018 werd een onderzoek gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association (JAMA) meldde dat Zokinvy (lonafarnib) alleen de overleving verlengde van kinderen met Progeria.  Klik hier voor details over het 2012-onderzoek, hier voor details over de 2014-bevindingen, en hier voor details over het 2018-onderzoek.

In mei 2018, na de studie gepubliceerd in JAMA, PRF en Eiger Biopharmaceuticals een samenwerkings- en leveringsovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling en uitvoering van de beoordeling van de Amerikaanse Food and Drug Administration en mogelijke goedkeuring van Zokinvy (lonafarnib) voor de behandeling van Progeria bij kinderen. De indiening is op 23 maart 2020 voltooid. In november 2020 schreef Zokinvy (lonafarnib) geschiedenis als de allereerste behandeling waarvoor goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is verkregen voor Progeria en Progeroid Laminopathieën.  

We hebben nu één behandeling voor Progeria, maar het is geen remedie, dus we blijven het onderzoek stimuleren om medicijnen te ontdekken die nog effectiever zullen zijn, en uiteindelijk Progeria genezen.